Chemical Compounds and Subscripts


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Chemical Compounds and Subscripts
Beskrivelse
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bonding, Chemical Compounds, Ion, Subscripts
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere David Streib
Skole / Organisasjon New Roots Charter School
Lastet opp 01.12.12
Oppdatert 01.12.12