Chemical Compounds and Subscripts


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Chemical Compounds and Subscripts
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार संकल्पना प्रश्न
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Bonding, Chemical Compounds, Ion, Subscripts
सादश्य अणु बनवा


लेखक David Streib
शाळा/संस्था New Roots Charter School
दाखल दिनांक 12/1/12
आद्यवत 12/1/12