Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord modeling, waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere T. Egan, J. Marino
Skole / Organisasjon Maine South HS
Lastet opp 26.05.09
Oppdatert 26.05.09