Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द modeling, waves
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक T. Egan, J. Marino
शाळा/संस्था Maine South HS
दाखल दिनांक 5/26/09
आद्यवत 5/26/09