Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling: deriving "v =(wavelength)(f); et al.
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord modeling, waves
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar T. Egan, J. Marino
Skule / Organisasjon Maine South HS
Lasta opp 26.05.09
Oppdatert 26.05.09