Light and Sound Wave Properties


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Light and Sound Wave Properties
Beskrivelse Students use amplitude, frequency, and wavelength to describe mechanical and electromagnetic waves.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord light, sound, waves
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Kristi Goodwin
Skole / Organisasjon C.W. Davis Middle School
Lastet opp 17.03.08
Oppdatert 17.03.08