Light and Sound Wave Properties


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Light and Sound Wave Properties
Popis Students use amplitude, frequency, and wavelength to describe mechanical and electromagnetic waves.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová light, sound, waves
Simulácia Interferencia vlnenia


Autor(i) Kristi Goodwin
Škola / Organizácia C.W. Davis Middle School
Dátum odoslania 17.3.2008
Dátum aktualizácie 17.3.2008