Light and Sound Wave Properties


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Light and Sound Wave Properties
वर्णन Students use amplitude, frequency, and wavelength to describe mechanical and electromagnetic waves.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द light, sound, waves
सादश्य तरंग प्रतिघात


लेखक Kristi Goodwin
शाळा/संस्था C.W. Davis Middle School
दाखल दिनांक 3/17/08
आद्यवत 3/17/08