Light and Sound Wave Properties


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Light and Sound Wave Properties
Omtale Students use amplitude, frequency, and wavelength to describe mechanical and electromagnetic waves.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord light, sound, waves
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Kristi Goodwin
Skule / Organisasjon C.W. Davis Middle School
Lasta opp 17.03.08
Oppdatert 17.03.08