Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
वर्णन Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
उत्तरांसह नाही
भाषा Greek
खुणेचे शब्द Ένταση, Αντίσταση, Ηλεκτρισμός, Τάση, Φυσική
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त), मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Νικόλαος Κυπριωτάκης
शाळा/संस्था 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
दाखल दिनांक 1/2/11
आद्यवत 1/2/11