Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
Beskrivelse Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Svar inkluderet Nej
Sprog Græsk
Nøgleord Ένταση, Αντίσταση, Ηλεκτρισμός, Τάση, Φυσική
Simuleringer Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm), Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium


Forfattere Νικόλαος Κυπριωτάκης
Skole / organisation 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Dato for tilmelding 02-01-11
Dato for opdatering 02-01-11