Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο .zip


Τίτλος Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
Περιγραφή Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά Ένταση, Αντίσταση, Ηλεκτρισμός, Τάση, Φυσική
Προσομοίωση(εις) Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο


Δημιουργοί Νικόλαος Κυπριωτάκης
Σχολείο / Οργανισμός 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Ημερομηνία υποβολής 2/1/2011
Ημερομηνία ενημέρωσης 2/1/2011