Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download Ή μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο.


Τίτλος Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
Περιγραφή Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά Ένταση, Αντίσταση, Ηλεκτρισμός, Τάση, Φυσική
Προσομοιώσεις Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο


Δημιουργοί Νικόλαος Κυπριωτάκης
Email επικοινωνίας nikoskypriotakis@gmail.com
Σχολείο / Οργανισμός 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Υποβλήθηκε 2/1/2011
Ενημερώθηκε 2/1/2011