Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
აღწერილობა Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები Ένταση, Αντίσταση, Ηλεκτρισμός, Τάση, Φυσική
სიმულაციები წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია


ავტორები Νικόλαος Κυπριωτάκης
საკონტაქტო Email მისამართი nikoskypriotakis@gmail.com
სკოლა / ორგანიზაცია 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
წარდგენილია 1/2/11
განახლებულია 1/2/11