Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
内容 Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
解答を含む いいえ
言語 ギリシャ語
キーワード Ένταση, Αντίσταση, Ηλεκτρισμός, Τάση, Φυσική
シミュレーション 直流回路キット, Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


著者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
学校 / 団体 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
送信日 11/01/02
更新日 11/01/02