Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
Descriere Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Răspunsuri incluse No
Limbă Greek
Cuvinte cheie Ένταση, Αντίσταση, Ηλεκτρισμός, Τάση, Φυσική
Simularea Trusa de Constructie Circuite (doar DC), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


Autori Νικόλαος Κυπριωτάκης
Email nikoskypriotakis@gmail.com
Şcoală / Organizaţie 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Prima transmisie 02.01.2011
Ultima verificare 02.01.2011