Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
描述 Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
是否包含答案
语言 希腊语
关键词 Ένταση, Αντίσταση, Ηλεκτρισμός, Τάση, Φυσική
仿真程序 电路实验(仅直流), 直流电路虚拟实验室


作者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
学校/组织 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
提交日期 11-1-2
更新日期 11-1-2