Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης
說明 Μέρος του σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
解答
語言 希臘語
關鍵字 Ένταση, Αντίσταση, Ηλεκτρισμός, Τάση, Φυσική
模擬教學 電路組裝套件(直流電), 電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室


作者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
學校 / 機構 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
提交日期 2011/1/2
更新日期 2011/1/2