Tswana (Тсван)

Сав ба Энерги Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
Хийн Шинж чанар Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
Явж буй Хүн Java Monna yo o tsamayang Download Run now
Эргэх Урвал Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now

Тсван загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.