Tswana (Tswana)

फुगा आणि प्लावकता Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
वायूचे गुणधर्म Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
- Java Monna yo o tsamayang Download Run now
परिवर्तनीय प्रतिक्रिया Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now

ही PhET सादृश्ये Tswanaमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.