Tswana (Тсвана)

Закони на идеален гас Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
Особини на идеален гас Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
Шетач (променливо праволиниско движење) Java Monna yo o tsamayang Download Run now
Повратни (реверзибилни) процеси Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now

Непреведени симулации

Преостанатите симулации може да бидат преведени користејки PhET Програма за преведување.