Tswana (Tswana)

- Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
- Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now
- Java Monna yo o tsamayang Download Run now
- Java Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy) Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Tswana

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.