Moldavian (Молдав)

Сав ба Энерги Java Balloons & Buoyancy Download Run now
Атом Угсрах (HTML5) HTML Construieste (HTML5) Download Run now
Атом Байгуулах Java Construieste Download Run now
Хийн Шинж чанар Java Proprietățile gazului Download Run now
Изотоп ба Атомын Масс Java Izotopi şi Masa atomica Download Run now
Эргэх Урвал Java Reacții reversibile Download Run now

Молдав загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.