Moldavian (Молдавски)

Закони на идеален гас Java Balloons & Buoyancy Download Run now
Направи атом (HTML5) HTML Construieste (HTML5) Download Run now
Направи атом Java Construieste Download Run now
Особини на идеален гас Java Proprietățile gazului Download Run now
Изотопи и атомски маси Java Izotopi şi Masa atomica Download Run now
Повратни (реверзибилни) процеси Java Reacții reversibile Download Run now

Непреведени симулации

Преостанатите симулации може да бидат преведени користејки PhET Програма за преведување.