Moldavian (Moldavian)

फुगा आणि प्लावकता Java Balloons & Buoyancy Download Run now
अणु बनवा (HTML5) HTML Construieste (HTML5) Download Run now
अणु बनवा Java Construieste Download Run now
वायूचे गुणधर्म Java Proprietățile gazului Download Run now
समस्थनिके आणि अणू भार Java Izotopi şi Masa atomica Download Run now
परिवर्तनीय प्रतिक्रिया Java Reacții reversibile Download Run now

ही PhET सादृश्ये Moldavianमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.