Moldavian (Молдавски)

ГАСНИ ЗАКОНИ Java Balloons & Buoyancy Download Run now
Направи атом (HTML5) HTML Construieste (HTML5) Download Run now
Направи атом Java Construieste Download Run now
ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Java Proprietățile gazului Download Run now
Изотопи и атомске масе Java Izotopi şi Masa atomica Download Run now
ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Java Reacții reversibile Download Run now

Још увек непреведено Молдавски

Преостале симулације можете превести помоћу PhET Translation Utility.