Conservation of linear momentum


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Conservation of linear momentum
Опис it's a lab worksheet for conservation of linear momentum that makes sure that the student have really understanded the lesson.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа, Друго, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Elastic, collisions, inelastic
Симулации Судари во механиката


Автори Saeed Almulla
Школо / Организација Mohammed A Mansour
Поставено 24.11.20
Обновено 24.11.20