Conservation of linear momentum


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of linear momentum
Popis it's a lab worksheet for conservation of linear momentum that makes sure that the student have really understanded the lesson.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Iné, Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Elastic, collisions, inelastic
Simulácia Pružné a nepružné zrážky


Autor(i) Saeed Almulla
Škola / Organizácia Mohammed A Mansour
Dátum odoslania 24.11.2020
Dátum aktualizácie 24.11.2020