Conservation of linear momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of linear momentum
Beskrivelse it's a lab worksheet for conservation of linear momentum that makes sure that the student have really understanded the lesson.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Annet, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Elastic, collisions, inelastic
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Saeed Almulla
Skole / Organisasjon Mohammed A Mansour
Lastet opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20