Ohm's Law


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Ohm's Law
Опис Students will use the Circuit-Construction Kit simulation to construct circuits and verify Ohm's Law.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Circuits, Electricity
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Stephan Graham
Школо / Организација Arrupe Jesuit High School
Поставено 3.5.07
Обновено 27.7.07