Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Omtale Students will use the Circuit-Construction Kit simulation to construct circuits and verify Ohm's Law.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Stephan Graham
Skule / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lasta opp 03.05.07
Oppdatert 27.07.07