Ohm's Law


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Ohm's Law
वर्णन Students will use the Circuit-Construction Kit simulation to construct circuits and verify Ohm's Law.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Circuits, Electricity
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Stephan Graham
शाळा/संस्था Arrupe Jesuit High School
दाखल दिनांक 5/3/07
आद्यवत 7/27/07