Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Beskrivelse Students will use the Circuit-Construction Kit simulation to construct circuits and verify Ohm's Law.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Stephan Graham
Skole / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lastet opp 03.05.07
Oppdatert 27.07.07