AP Physics Orbit Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов AP Physics Orbit Lab
Опис (Note to Teacher: For a detailed key to this activity, contact Dan Burns at [email protected]. I will email you the key after verifying your teacher status)
Предмет Астрономија, Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Orbit, ap physics, gravity
Симулации Мој Соларен систем


Автори Dan Burns
Школо / Организација Los Gatos High School
Поставено 23.3.09
Обновено 30.4.19