AP Physics Orbit Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel AP Physics Orbit Lab
Beskrivelse (Note to Teacher: For a detailed key to this activity, contact Dan Burns at [email protected]. I will email you the key after verifying your teacher status)
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Orbit, ap physics, gravity
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere Dan Burns
Skole / Organisasjon Los Gatos High School
Lastet opp 23.03.09
Oppdatert 30.04.19