AP Physics Orbit Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel AP Physics Orbit Lab
Omtale (Note to Teacher: For a detailed key to this activity, contact Dan Burns at kilroi22@gmail.com. I will email you the key after verifying your teacher status)
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Orbit, ap physics, gravity
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Dan Burns
E-post for kontakt kilroi22@gmail.com
Skule / Organisasjon Los Gatos High School
Lasta opp 23.03.09
Oppdatert 30.04.19