AP Physics Orbit Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक AP Physics Orbit Lab
वर्णन (Note to Teacher: For a detailed key to this activity, contact Dan Burns at [email protected]. I will email you the key after verifying your teacher status)
विषय खगोलशास्त्र, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Orbit, ap physics, gravity
सादश्य माझी सूर्यमाला


लेखक Dan Burns
शाळा/संस्था Los Gatos High School
दाखल दिनांक 3/23/09
आद्यवत 4/30/19