Κίνηση βλήματος

Κίνηση βλήματος Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Κινηματική
 • Αντίσταση του αέρα
 • Παραβολική Καμπύλη
Flash Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Κινηματική
 • Αντίσταση του αέρα
 • Παραβολική Καμπύλη
 • Διανύσματα
 • Οπισθέλκουσα
 • Βολή

Περιγραφή

Εκτοξεύστε μια Μπουίκ με το κανόνι. Μάθετε για την κίνηση των σωμάτων κατά την εκτόξευση. Ρυθμίστε τη γωνία, την αρχική ταχύτητα και τη μάζα, προσθέστε την αντίσταση του αέρα και παίξτε το παιχνίδι πετυχαίνοντας όσο περισσότερες φορές μπορείτε τον στόχο.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Πρόβλεψε πως η μεταβολή των αρχικών συνθηκών επηρεάζει την τροχιά ενός βαλλόμενου σώματος (διάφορα αντικείμενα, γωνίες, αρχική ταχύτητα, μάζα, διάμετρος, αρχικό ύψος, ύπαρξη αντίστασης του αέρα ή όχι)
 • Χρησιμοποίησε επιχειρήματα για να εξηγήσεις τις προβλέψεις.
 • Διατύπωσε κοινούς όρους για την κίνηση των βλημάτων στην γλώσσα τους.(γωνία εκτόξευσης, αρχική ταχύτητα, αρχικό ύψος, βεληνεκές, τελικό ύψος, χρόνος)
 • Περιέγραψε γιατί η χρήση της προσομοίωσης είναι μια καλύ μέθοδος για την σπουδή των βολών.

Ευθυγράμμιση με τα Πρότυπα

Βασικές Έννοιες - Μαθηματικά

HSF-LE.B.5
Interpret the parameters in a linear or exponential function in terms of a context.
Έκδοση 1.0.15

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
ΠΕ
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
Φυσική
Intro y laboratorio virtual de Tiro Parabólico Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López y Oscar Suárez ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΠΕ
Remote
Φυσική
Quadratic Functions for Projectile Motion Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Sarah Hampton and Sally Gillett ΛΚ
ΓΜ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Μαθηματικά
Kinematic Equation Activity Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Shea Phillips ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Quadratic Projectiles Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. beki toussaint ΛΚ Εργ Μαθηματικά
Experimental Design: Projectile Motion! Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jamie Schoenberger ΓΜ Κατευθυνόμενη
Εργ
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Air Resistance Lesson Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. UTeach Middle School PhET Team ΓΜ Εργ Φυσική
Projectile investigation for Middle School Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Επιστήμη της Γης
Μαθηματικά
Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Φυσική
Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Χημεία
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
Βιολογία
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Remote
Φυσική
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
Κ-5
Εργ
ΚΕ
Συζητήστε
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Αστρονομία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Projectile Motion Virtual Lab Activity Jacob Zalkind ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
Φυσική
Projectile motion Maitha Majjan ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Projectile motion experiment jawaher bin hammad ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Horizontal projectile motion Sara Mohammed ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
projectile motion hanan hanan saeed Άλλο Εργ Φυσική
projectile motion Maryam alzaabi ΠΡ-Προ ΚΕ
Εργ
Φυσική
projectile motion Fatma Al-Ali ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Elmustafa Elmubarak ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projctile motion Saeed ali ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
projectile motion Ibrahim Alswidan ΓΜ Εργ Φυσική
Projectile motion lab report fadi kazzaz ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion Mostafa Hassan Mohammed Elmallah ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile motion, range, time, velocity Mouza Jamal Alnuaimi ΠΡ-Αρχ Εργ
Remote
Φυσική
Projectile Motion Abdelmonem Atef ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Εργ
ΚΕ
Remote
Φυσική
Project motion worksheet Yousef Alaa ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion (Lab Report) ali alghfeli ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion zeyad mohammed ΠΡ-Αρχ ΚΕ
Άλλο
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Suha AlHadha ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Projectile Motion Amr Ahmed ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile motion Khalid Alsaleh Άλλο Εργ Φυσική
projectile Raya alshamsi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile worksheet Majed Mansoor Al Hashimi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
projectile motion mohamed alnaqbi Άλλο Εργ Φυσική
Projectile Motion Ross Pinkerton, Joanne Roque ΛΚ Κατευθυνόμενη
Remote
Εργ
Φυσική
Horizontal Projectile Motion Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque ΛΚ Εργ
Remote
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Projectile Motion ( including air resistance ) Fatma Fuad ΠΡ-Προ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Projectile Motion karim allahham ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile motion worksheet M. Salman Ismail ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Remote
Εργ
Φυσική
projectile mothion abood hamad ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion Amna Binshemel ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Projectile Motion Lab Report Abdullah Salehi ΛΚ ΚΕ
Εργ
Φυσική
Projectile Aisha Alhammadi ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Ghalya Alzarooni ΓΜ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Noura Jasim ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
Φυσική
Projectile motion Maitha Aldarmaki ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Amna Faisal ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Remote
Φυσική
Projectile motion Maitha Abdulla Almazrouei ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
Φυσική
projectile motion Sumaya alzaabi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion Shahad Alhosani ΠΡ-Αρχ Remote
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Amna Binshemel ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
PROJECTILE MOTION LAB REPORT Aisha Alzaabi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
projectile motion salah mahdi ΠΡ-Προ Εργ Φυσική
Projectile Motion (#lab) mohamed erfan ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Projectile motion and horizontal component of its velocity Daniah AlAli ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
Φυσική
Free fall reem laid ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
projectile motion reem alali ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile motion Hassan Alajmi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion meera ahli ΓΜ
ΛΚ
Remote
Εργ
Φυσική
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 1. Kinematics Charity Grace White(白愛恩),Janet Chen(陳衫豫),Jonathon David White(白小明) ΠΡ-Αρχ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
projectile motion Ali Humaid Alaleeli ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
projectile abdullah hosameldin ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion report Ahmed Alsuwaidi ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
Projectile Motion--Horizontal and Full Trajectory Lynn Kistler ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Ahd Shoshaa ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Motion Lab Report Abdulbasit Warsame ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ Φυσική
projectile motion simulation Mahmoud Aman ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
projectil motion lab report form Mujtaba Abbas ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Horizontal Release Projectile Relationships Amy Carpinelli ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Horizontal Projectile Motion Osama Abdulghani ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
projectile motion Amr Yehia ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Projectile motion Ahmed Ez Eddin ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
projectile motion Ahmed Ez Eddin ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Worksheet Aseel Atheer Πτυχ Κατευθυνόμενη
Remote
ΚΕ
Εργ
Άλλο
Φυσική
Projectile Motion Salem Al Mheiri ΠΡ-Προ Εργ Φυσική
Projectile Motion Ismail Zein ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion (Anwar Mabrouk Al-Talha) Anwar Mabrouk Άλλο Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Mohamed Alameeri ΠΡ-Αρχ Remote Φυσική
Projectile Motion Worksheet Mustafa Alaraj ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
PhET Projectiles Simulation Lab barbara buckley ΛΚ Remote
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Projectile Motion khalifa alketbi Άλλο Εργ Φυσική
projectile Motion Sara Al karam ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
project motion noura hamad hazeem Πτυχ
ΠΡ-Προ
Εργ Φυσική
Motions Air resistance zuhair M Z Abdalmenem ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ Φυσική
Horizontal Projectile Motion Abdallah Alalawneh ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile of motion - time of flight (horizontal projectile) Mohamed Ahmed Mohamed Ismail ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion Experiments Ruslan Kuvshinov ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Εργ Φυσική
projectile motion yousef faisal ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile motion Experiment Mohammed Al-Tayeb ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Bushr Alassouad ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Baraa Mahdi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile motion Mohamad Farhat ΠΡ-Αρχ Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Time of flight related to initial speed in a horizontal projectile. Aissa Messaoudi ΠΡ-Αρχ Κατευθυνόμενη Φυσική
projectile motion Amna Alsuwaidi ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
Φυσική
Projectile Motion - Physics 1 lab experiment Yazen Mohammad Rihan ΠΡ-Αρχ Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Projectile Motion Discovery Sean Boston ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Projectile Motion Nadia Lvov ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Remote
Επίδειξη
ΚΕ
Μαθηματικά
Φυσική
motion along straight line with constant acceleration Tahani Sarayreh ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Remote
Φυσική
Projectile Lab (Angled Launch) Arooj Mukarram ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Remote
Φυσική
Projectile Lab (Horizontal Launch) Arooj Mukarram ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Remote
Φυσική
Projectile motion lab activity Pramod Lamichhane ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Remote
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Fee Fall Nawal Nayfeh ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
Φυσική
Regents Physics- Projectile Motion Intro Alex Reyda ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Simulator David Wirth ΛΚ Εργ Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ΛΚ Άλλο Φυσική
Tir parabòlic Jordi Plana ΓΜ ΚΕ Φυσική
Projectile Parabolas Amy Read ΛΚ Κατευθυνόμενη Μαθηματικά
Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions Craig Seaver ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Μαθηματικά
Comparing Speed and Angle to projectile distance Jeff Springer ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
3 Projectile Motion Factors Mary Teren ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Exploring Vectors and Projectile Motion Brian Minchen ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Projectile Guided Inquiry Laura Mattick ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Inquiry Projectile Activity Jeff Drach ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη Φυσική
Der gerade Wurf Isabella Radl ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Projectile motion lab hakim alhamidy ΛΚ
ΓΜ
Εργ Φυσική
Actividad - movimiento parabólico Hagi Yucra y Jessica Lorenzo ΛΚ ΚΕ Φυσική
HOJA DE TRABAJO Laura Muñoz ΛΚ Remote
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen ΠΡ-Αρχ
Άλλο
ΠΡ-Προ
Πτυχ
ΓΜ
ΛΚ
Εργ
ΠΕ
Άλλο
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Μαθηματικά
Φυσική
Άλλο
Guia de trabajo; Movimiento de un Proyectil Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez Garcia Κ-5 Κατευθυνόμενη Φυσική
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Πτυχ
Άλλο
ΠΡ-Προ
Κ-5
ΓΜ
Εργ
Remote
ΚΕ
Επίδειξη
Φυσική
Άλλο
Μαθηματικά
Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case). Carmen Maldonado ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen ΠΡ-Προ
ΛΚ
Πτυχ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Εργ
Άλλο
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
CLASE GRADO 10 FISICA nicolas rivera ΛΚ Εργ Φυσική
Trabajo práctico: Tiro Parabólico MONICA CRAVERO ΛΚ
ΓΜ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Composició de moviments. Moviment parabòlic. PhET Ana María Lafuente Heras ΛΚ ΚΕ
Εργ
ΠΕ
Remote
Φυσική
Projectile Motion Dr. Nafiseh Nasr ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Lançamento Vertical no PhET Caroline Santos dos Santos; Mirian Marchezan Lopes; Pâmela da Silveira Freitas. ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Corona vírus vs lançamento de projéteis Cleison Lima ΓΜ
Πτυχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Atividade de Lançamento Oblíquo Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales ΛΚ Άλλο Φυσική
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
Άλλο
Συζητήστε
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Επιστήμη της Γης
Μαθηματικά
Φυσική
Άλλο
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Πτυχ
Επίδειξη
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Εργ
Συζητήστε
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΠΡ-Αρχ
Άλλο
ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Velocidade e Aceleração no Lançamento de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Queda Livre no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
Άλλο
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Μαθηματικά
Lançamento Vertical de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Μαθηματικά
Lançamento Horizontal de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Μαθηματικά
Lançamento de Projéteis José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
ΚΕ
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Μαθηματικά
Lançamento Oblíquo Inicial Carlos Albuquerque ΓΜ ΚΕ
Επίδειξη
Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Projectile Motion
Αζερμπαϊτζάνι Όλα Azerbaijani Download Run now Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Lëvizja e projektileve
Αραβικά Όλα العربية Download Run now حركة المقذوفات
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Jaurtigaiaren higidura
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Chuyển động của đạn tử
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Kretanje projektila
Γαλλικά Όλα français Download Run now Mouvement d'un projectile
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now გასროლილი სხეული
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Skrå kast
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now תנועת קליע
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 放物運動
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Gluaisne Theilgeáin
Ισπανικά Όλα español Download Run now Movimiento de un Proyectil Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Movimiento de un Proyectil
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Moto del proiettile
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 斜抛运动
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Projectile Motion_拋射運動
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 포물선 운동
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Kustības projekcija
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Рух у гравітацыйным полі
Λιθουανικά Όλα Lietuvių Download Run now Šovinio judėjimas
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Prosjektilbevegelse
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Projectielbeweging
Ουαλικά Όλα Welsh Download Run now Mudiant Tafelgryn
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Рух снарядів Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Περσικά Όλα فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Rzuty
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Movimento de Projétil Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Mișcarea proiectilelor
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Кретање пројектила 
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Let strely
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Poševni met
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Kastparabel
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now எறியத்தின் பறப்பு
Τελούνγκου Όλα Telugu Download Run now ప్రక్షేపక చలనం
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Mermi Hareketi

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Wendy Adams
 • John Blanco
 • Mike Dubson
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js