Διάθλαση φωτός

Διάθλαση φωτός Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Νόμος του Snell
 • Διάθλαση
 • Ανάκλαση
Java Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Νόμος του Snell
 • Διάθλαση
 • Ανάκλαση
 • Οπτική
 • Πρίσματα
 • Φακοί
 • Φως

Περιγραφή

Εξερευνήστε την αλλαγή πορείας του φωτός μεταξύ δυο μέσων με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης. Δείτε πώς το πέρασμα από τον αέρα στο νερό και μετά στο γυαλί, αλλάζει την γωνία διάθλασης. Παίξτε με πρίσματα διαφόρων σχημάτων και φτιάξτε ουράνια τόξα.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Εξηγήστε γιατί το φως κάμπτεται στο όριο ανάμεσα σε δύο υλικά και τι είναι αυτό που καθορίζει τη γωνία.
 • Εφαρμόστε τον νόμο του Snell την περίπτωση μιας δέσμης laser που προσπίπτει στο όριο δύο μέσων.
 • Περιγράψτε πως η ταχύτητα και το μήκος κύματος του φωτός μεταβάλλεται σε διαφορετικά μέσα διάδοσης.
 • Περιγράψτε πως η μρτασβολή του μήκους κύματος επηρεάζει τη γωνία διάθλασης.
 • Εξηγήστε πως από ένα πρίσμα δημιουργείται ουράνιο τόξο
Έκδοση 1.1.20

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

BendingLight_Remote_Lab Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Remote
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Φυσική
Wave unit (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
Exploring How Light Behaves at Boundaries Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Επιστήμη της Γης
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Χημεία
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
Φυσική
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Χημεία
Laboratorio virtual de reflexión y refracción de la luz Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein (traducción Diana López) ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Remote
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Αστρονομία
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Κ-5
Πτυχ
ΓΜ
ΠΡ-Προ
ΚΕ
Συζητήστε
Αστρονομία
Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Βιολογία
Φυσική
Χημεία
In/Post-Class Activity, Bending Light, Prisms, PhET Solmaz Khodaeifaal ΓΜ
ΛΚ
Επίδειξη
Εργ
ΚΕ
Remote
Κατευθυνόμενη
Συζητήστε
Φυσική
In/Post-Class Activity, Bending Light, PhET Solmaz Khodaeifaal ΛΚ
ΓΜ
Επίδειξη
ΚΕ
Συζητήστε
Εργ
Κατευθυνόμενη
Remote
Φυσική
Refraction of Light Ferdinand Bautista ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Study of law of reflection and refraction Pramod Lamichhane ΛΚ
ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Remote
Εργ
Φυσική
Refraction Lab Michael Barr ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Guided lab with instructions, screenshots and questions Paul Torrington ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Remote
Φυσική
Virtual Lab - Investigating Refraction of Light Tristan O'Hanlon ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
PhET Inquiry - Bending Light Paul Martenis ΛΚ Κατευθυνόμενη
Εργ
Αστρονομία
Φυσική
Investigating critical angle and Total Internal Reflection Jim Champion ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Bending-Light Worksheet Madhuri Ganapathi ΛΚ ΚΕ Φυσική
Discovering Snell's law Jonathan Carlson ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Refraction and Snell's Law Lab Kristin Michalski ΛΚ Εργ Φυσική
Αστρονομία
Wave Refraction Simon Lees ΛΚ ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Determining Speed and Intensity of Light during Refraction Simon Lees ΛΚ Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Reflection in a plane surface Simon Lees ΛΚ ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Bending Light Lab! Jamie Schoenberger ΓΜ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Bending Light Student Worksheet Lucy Kulbago ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ΛΚ ΠΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Χημεία
Valguse murdumine Siim Tõkke ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
光の屈折 Hiroto Kuninaka, Akira Ogihara, Taichiro Goto ΓΜ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
UNIDAD3 S15 L4 Luz visible FRANCISCO CRUZ CANTU ΛΚ ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
UNIDAD3 S15 L4 Descomposición de la luz FRANCISCO CRUZ CANTU ΛΚ Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Φυσική
GUIA LABORATORIO ONDAS Raúl Eduardo Cruz Garzón ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Phet opdracht breking meten. Norbert van Veen ΓΜ Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
pc-labo: lichtbreking Maarten Vervecken ΓΜ Εργ Φυσική
Atividade experimental, reflexão, refração e absorção da luz Carlos Saraiva, Albino Rafael Pinto e Alexandrina Candeias ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Remote
Φυσική
REFRAÇÃO E REFLEXÃO DA LUZ Gabriel Paiva e Gilvandenys Sales ΓΜ Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΓΜ
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Βιολογία
Φυσική
Óptica Geral (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΓΜ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Άλλο
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Μαθηματικά
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Miopia e Hipermetropia (Lentes) no "Bending Light" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Άλλο
Άλλο
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Refração da Luz no "Bending Light (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
ΚΕ
Φυσική
Μαθηματικά
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido andre borba ΓΜ Εργ Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Bending Light
Αζερμπαϊτζάνι Όλα Azerbaijani Download Run now İşığın sınması
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Përthyerja e dritës
Αραβικά Όλα العربية Download Run now Bending Light
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Argiaren islapen-errefrakzioak
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Khúc xạ ánh sáng
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Prelamanje svjetlosti
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now Пречупване на светлината
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Bending Light
Γαλλικά Όλα français Download Run now Déviation de la lumière
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Lichtbrechung
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now სინათლის გარდატეხა
Γκουτζαράτι Όλα Gujarati Download Run now પ્રકાશનું વક્રીભવન -Pankajsid34
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Afbøjning af lys
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now שבירת אור
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Valguse murdumine
Θιβετιανά Όλα Tibetan Download Run now འོད་འཁྱོག་པ།
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 光の屈折
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Bending Light
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Solas á Lúbadh
Ισπανικά Όλα español Download Run now Reflexión y Refracción de la Luz Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Ισπανία) Όλα español (España) Download Run now Reflexión y refracción de la luz
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Reflexión y Refracción de la Luz Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Curvando la luz
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Deviazione della luce
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Bending Light
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ಬಾಗುವ ಬೆಳಕು
Καταλανικά Όλα català Download Run now Reflexió i refracció de la llum
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 光的折射
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Bending Light_光的折射
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 빛의 굴절
Κουρδικά Όλα کوردی Download Run now Bending Light
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Lom svjetlosti
Λάο Όλα Lao Download Run now ການດັດແສງ
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Gaismas laušana
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Праламленне святла
Λιθουανικά Όλα Lietuvių Download Run now Šviesos lūžis
Μαορί Όλα Maori Download Run now Te Piko o te Aho
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now प्रकाशाचे अपवर्तन
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Гэрлийн хугарал
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Avbøyning av lys
Νορβηγικά Νινόρσκ Όλα Norwegian Nynorsk Download Run now Bøying av lys
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Lichtbreking
Ορίγια Όλα Oriya Download Run now ଆଲୋକ ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ
Ουαλικά Όλα Welsh Download Run now Plygiant Golau
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Fénytörés
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Заломлення світла Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Περσικά Όλα فارسی Download Run now شکست نور
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Odbicie i załamanie światła
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Bending Light
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Desvio da Luz Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Refracția luminii
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Преломление света
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Преламање светлости
Σινχαλέζικα Όλα Sinhalese Download Run now ආලෝක වර්තනය
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Bending Light
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Lom svetla
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Širjenje svetlobe
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Ljusets brytning
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now แสงที่หักเห
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now ஔி வளைவு
Τελούνγκου Όλα Telugu Download Run now కాంతిని వంచడం
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Bükülen Işık
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Bending Light
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Lom světla
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Taittuva valo
Χμερ Όλα Khmer Download Run now Bending Light

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Amy Rouinfar (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Noah Podolefsky
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js
 • Actual Concepts