Bøying av lys - Snells lov | Refraksjon | Refleksjon - PhET Interactive Simulations

Bøying av lys

Bøying av lys simulation

Topics

 • Snells lov
 • Refraksjon
 • Refleksjon
 • Optikk
 • Prisme
 • Lenses
 • Lys

Sample Learning Goals

 • Forklar korleis lys blir bøygt i grenseflata mellom to medium, og kva som fastset korleis lyset blir bøygd av.
 • Bruk Snells lov på ein laserstråle som fell inn på ei flate mellom to medium.
 • Skildre korleis farten og bølgjelengda til lyset blir endra i forskjellige mediet.
 • Skildre effekten av å endre bølgjelengd og refraksjonsvinkel.
 • Skildre korleis eit prisme lagar ein regnboge.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.21