Bending Light - Снелов Закон | Прекршување | Рефлексија - PhET Interactive Simulations

Bending Light

Bending Light simulation

Topics

 • Снелов Закон
 • Прекршување
 • Рефлексија
 • Оптика
 • Призми
 • Lenses
 • Светлина

Sample Learning Goals

 • Објаснете како светлина се прекршува на спојот меѓу двата медиума и што го одредува аголот.
 • Примени го законот Snell со ласерски зрак на спојот меѓу медиумите.
 • Опиши како се менува брзината и бранова должина на светлината во различни медиуми.
 • Опишете го ефектот на менување на аголот на рефракција во зависност од брановата должина.
 • Објаснете како призма создава виножитото.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.22