სინათლის გარდატეხა - სნელის წესი | გარდატეხვა | არეკვლა - PhET Interactive Simulations

სინათლის გარდატეხა

სინათლის გარდატეხა simulation

Topics

 • სნელის წესი
 • გარდატეხვა
 • არეკვლა
 • ოპტიკა
 • პრიზმები
 • Lenses
 • სინათლე

Sample Learning Goals

 • Explain how light bends at the interface between two media and what determines the angle.
 • Apply Snell’s law to a laser beam incident on the interface between media.
 • Describe how the speed and wavelength of light changes in different media.
 • Describe the effect of changing wavelength on the angle of refraction.
 • Explain how a prism creates a rainbow.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.22