Staes of Matter Exploration


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Staes of Matter Exploration
Beskrivelse
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord gas, liquid, phase changes, solid
Simuleringer Tilstandsformer


Forfattere Brian Underwood
Skole / organisation Milford Exempted Village
Dato for tilmelding 06-02-13
Dato for opdatering 11-02-13