Staes of Matter Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Staes of Matter Exploration
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas, liquid, phase changes, solid
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Brian Underwood
Skole / Organisasjon Milford Exempted Village
Lastet opp 06.02.13
Oppdatert 11.02.13