Staes of Matter Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Staes of Matter Exploration
Omtale
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gas, liquid, phase changes, solid
Simuleringar States of Matter


Forfattarar Brian Underwood
Skule / Organisasjon Milford Exempted Village
Lasta opp 06.02.13
Oppdatert 11.02.13