Staes of Matter Exploration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Staes of Matter Exploration
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द gas, liquid, phase changes, solid
सादश्य पदार्थांच्या स्थिती


लेखक Brian Underwood
शाळा/संस्था Milford Exempted Village
दाखल दिनांक 2/6/13
आद्यवत 2/11/13