Boyle's Law


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Boyle's Law
Beskrivelse A Boyles Law experiment modified from Vernier Software version to make use of PhET simulation instead of Pressure and Volume sensor.
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro
Type Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Boyle's Law, Ideal Gas
Simuleringer Gasegenskaber


Forfattere Duane Dolejsi
Skole / organisation Northern State University
Dato for tilmelding 29-12-12
Dato for opdatering 29-12-12