Boyle's Law


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Boyle's Law
Опис A Boyles Law experiment modified from Vernier Software version to make use of PhET simulation instead of Pressure and Volume sensor.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Boyle's Law, Ideal Gas
Симулации Особини на идеален гас


Автори Duane Dolejsi
Школо / Организација Northern State University
Поставено 29.12.12
Обновено 29.12.12