Boyle's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Boyle's Law
Omtale A Boyles Law experiment modified from Vernier Software version to make use of PhET simulation instead of Pressure and Volume sensor.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Boyle's Law, Ideal Gas
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Duane Dolejsi
Skule / Organisasjon Northern State University
Lasta opp 29.12.12
Oppdatert 29.12.12