Boyle's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Boyle's Law
Beskrivelse A Boyles Law experiment modified from Vernier Software version to make use of PhET simulation instead of Pressure and Volume sensor.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Boyle's Law, Ideal Gas
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Duane Dolejsi
Skole / Organisasjon Northern State University
Lastet opp 29.12.12
Oppdatert 29.12.12