Boyle's Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Boyle's Law
Popis A Boyles Law experiment modified from Vernier Software version to make use of PhET simulation instead of Pressure and Volume sensor.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Boyle's Law, Ideal Gas
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) Duane Dolejsi
Škola / Organizácia Northern State University
Dátum odoslania 29.12.2012
Dátum aktualizácie 29.12.2012